Právní informace

Vydavatelem těchto stránek je: SOGEDESCA, (společnost pro správu společných služeb skupiny Descours & Cabaud), akciová společnost se základním jměním 500 000 Euro

Č. SIREN: 965 507 684

Ředitelem vydání je pan Alain MORVAND, předseda představenstva společnosti SOGEDESCA.

Telefonní číslo: +33 (0)4 72 40 85 85, e-mail: contact@episafetyfinder.fr

Hosting

Hosting stránek zajišťuje INFODESCA se sídlem 4, quai des Etroits - 69005 LYON. Další informace získáte na oddělení elektronického obchodování na následující adrese: prolians.online@prolians.eu

Účel

Účelem těchto stránek je on-line prodej vyhrazený pro profesionály.

Duševní vlastnictví

Vstupem na internetové stránky www.episafetyfinder.fr, které jsou držitelem všech práv duševního vlastnictví, která se k nim vztahují, souhlasíte se zákazem kopírovat nebo stahovat jakoukoli část jejich obsahu nebo obsah celý, a to s výjimkou předchozího a výslovného souhlasu z naší strany.

Použitelné právo

Tyto stránky a jejich právní informace se řídí francouzským právem

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure