Kontakt

Vaše žádost se týká

Informace shromážděné v tomto formuláři jsou předmětem zpracování SAFETYFINDER v zájmu splnění vašich požadavků.
Vaše údaje jsou určeny jednotce, která je pověřena každý z kontaktních objektů

V souladu s upraveným zákonem o informatice a svobodách a s obecným evropským nařízením o ochraně osobních údajů můžete uplatnit své právo na přístup k údajů, které se vás týkají, a upravit či odstranit je, nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů z oprávněných důvodů, prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Rovněž máte právo na omezení zpracování vašich údajů i právo na jejich přenositelnost, jsou-li splněny podmínky. Rovněž můžete podat stížnost ohledně zpracování vašich údajů u CNIL.

Povinná políčka

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure