Contact

Uw verzoek betreft

De op dit formulier verzamelde gegevens worden door SAFETY FINDER verwerkt om aan uw verzoeken te voldoen.
Uw gegevens zijn bestemd voor de afdeling die verantwoordelijk is voor elk contactdoel

Overeenkomstig de gewijzigde Franse gegevensbeschermingswet en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming kunt u gebruikmaken van uw recht om de gegevens over u in te zien, te rectificeren of te verwijderen of kunt u zich om gegronde redenen tegen de verwerking van uw gegevens verzetten door contact met ons op te nemen via ons contactformulier. U hebt ook het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken en uw gegevens over te dragen als aan de voorwaarden is voldaan. U kunt ook een klacht over de verwerking van uw gegevens indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL).

Verplichte velden

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure