Všeobecné podmínky používání

Osobní údaje

Vaše údaje shromážděné v episafetyfinder.fr jsou předmětem elektronického zpracování. Údaje jsou určeny našim obchodním službám, aby vám mohly poskytovat službu přijímání objednávek a sledování on-line.

V souladu s nařízením (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. Dubna 2016 máte právo na přístup, opravu, odstranění a přenositelnost údajů, které se vás týkají. Navíc můžete požádat o omezení nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů.

Toto právo můžete uplatnit písemně na následující adresu: SOGEDESCA – K rukám DPO – 10, Rue du général Plessier – 69002 LYON nebo telefonicky na číslo +363 (0)4 72 40 85 85

Tyto informace si můžete zobrazit nebo upravit pomocí formuláře pro aktualizaci v oddíle „můj účet“. Chcete-li získat informace o používání těchto údajů, můžete si prostudovat právní informace nebo se obrátit s žádostí na adresu contact@episafetyfinder.fr

V souladu s platnými předpisy a za účelem zajištění ochrany vašich osobních údajů společnost SOGEDESCA jmenovala inspektora ochrany údajů s následujícími kontaktními údaji: dpo-fr@descours-cabaud.net, jehož prostřednictvím můžete uplatnit svá práva

Můžete také zrušit odběr našich bulletinů kdykoli kliknutím na odkaz umístěný ve všech našich e-mailech.

Máte také právo podat stížnost u kontrolního úřadu.

Uchovávání dat

Společnost SOGEDESCA uchovává osobní údaje, údaje o objednávkách bez časového omezení.

Externí odkazy

Naše stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky. Nepřijímáme žádné závazky ohledně jakýchkoli dalších stránek, na něž můžete získat přístup z našich stránek, v žádném případě neneseme odpovědnost za obsah, funkčnost a přístup na tyto stránky.

Duševní vlastnictví

Vstupem na tyto internetové stránky společnosti SOGEDESCA, která je držitelem všech práv duševního vlastnictví, která se k nim vztahují, souhlasíte se zákazem kopírovat nebo stahovat jakoukoli část jejich obsahu nebo obsah celý, a to s výjimkou předchozího a výslovného souhlasu z naší strany.

Použitelné právo

Tyto stránky a jejich právní informace se řídí francouzským právem

SafetyFinder uses cookies. With your assent, we will use them to measure and analyze the use of the site (analytical cookies).

Configure